Plán výuky - od 23.11. do 27.11. Plán výukyod 23.11. do 27.11.

Český jazyk

ÚTERÝ

STŘEDAZměny při odvozování slov

-opsat do sešitu ČJ školní pracovní list z přílohy

UČ s. 46 – 47

DÚ: PS s. 23   

ČTVRTEK – Skupiny bě/bje, vě/vje

UČ s. 48 – 49

DÚ: PS s. 24 – 25

PÁTEK

Matematika

PONDĚLÍG Sestrojení trojúhelníku pomocí pravítka a kružítka https://www.youtube.com/watch?v=50s9bLCRjlA

Opakování (rýsování; rovnoběžné přímky) https://www.youtube.com/watch?v=iet2jLOhFMQ

(sešit geometrie)

ÚTERÝ – DÚ: PS s. 43

STŘEDAG Konstrukce pravidelného šestiúhelníku https://www.wikihow.cz/Jak-nar%C3%BDsovat-pravideln%C3%BD-%C5%A1esti%C3%BAheln%C3%ADk

(sešit geometrie)

PS s. 44 – 45

DÚ: PS s. 46

ČTVRTEKPřirozená čísla větší než milion, zápis, porovnávání, zobrazení na číselné ose  

PS s. 47 – 48

DÚ: PS s. 49

PÁTEK PS s. 50 – 51

Anglický jazyk

Pondělí

Uč. str.22

Domácí úkol PS 18/ 1, 2, 3

Čtvrtek

Uč str. 23

PS str. 19/ cv 4, 5

Vlastivěda

Opakování – Velkomoravská říše – učebnice str. 14- 15

PS s. 8

Stáhnout

Přírodověda

Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje  

 https://zs-zelatovska.cz/upload/files/neobnovitelne_a_obnovitelne_ZE.pdf

Půda

UČ. s. 20 – 22

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Včelka – procvičování čtení – 5. ročník
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím