Plán výuky - od 22.2. do 26.2. Plán výukyod 22.2. do 26.2.

Český jazyk

PONDĚLÍ

Skloňování podstatných jmen (procvičování)

Přídavná jména – Skloňování přídavných jmen tvrdých

(procvičování)

https://slideplayer.cz/slide/3362373/

http://pataci.wz.sk/articles/pridavna-jmena/

UČ: s. 92 – 94

DÚ: UČ: s. 94, cv. 6 a) (do sešitu ČJ domácí)

Sloh -Spisovatelem_na_par_chvil_-_pl1-1-1

– čtení vypravování podle manuálu si připravte na online hodinu

na online hodině – recitace, konzultace k vybraným básním do recitační soutěže online – domluvení termínů

ÚTERÝ

STŘEDA

Skloňování podstatných jmen (procvičování)

Přídavná jména – Skloňování přídavných jmen tvrdých (procvičování)

Skloňování přídavných jmen měkkých

UČ: s. 96 – 97

DÚ: PS s. 48

ČTVRTEK

Skloňování podstatných jmen rodu mužského (procvičování)

Stupňování přídavných jmen

UČ: s. 98 – 100

DÚ: PS s. 49

PÁTEK

DÚ: PS s. 50 

Matematika

PONDĚLÍ

Zápis zlomku

Výpočet jedné části z celku (opakování z 4. roč.)

https://www.youtube.com/watch?v=h6S-BAVX4DY

Výpočet více částí z celku (opakování z 4. roč.)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hjF7U-5l87U

Smíšené číslo

PS s. 22

ÚTERÝ

Zlomky  (procvičování)

STŘEDA

G: Rovnostranný trojúhelník

PS s. 23 – 25

ČTVRTEK

Desetinné zlomky (procvičování)

Sčítání a odčítání zlomků

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/

https://www.youtube.com/watch?v=5xyJmj1hrbU

DÚ: Matematické minutovky s. 1 – 4 (kdo nemá dodělané)

PÁTEK

Pl v knihobudce nebo k vytisknutí

https://www.vudds.cz/dokumenty/Dokumenty/ESF/EUPenizeSkolam/ZS/M/VY_32_INOVACE_S2_M20_13.pdf

Anglický jazyk

Pondělí – Gramatika Přítomný čas prostý- záporný tvar

Uč str. 43  

PS str. 35/ 3

Čtvrtek– My free time

uč. str. 44, 45

PS str. 36

Vlastivěda

Husitské války učebnice str. 34-36

PS str. 17

http://www.zsnivnice.cz/media/2020/05/12_VLASTIV%C4%9ADA_4_PREZENTACE-HUSITSK%C3%89-V%C3%81LKY.pdf

video Jan Hus https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/video/?fbclid=IwAR0SKa8YzPP1gbkJdwcii1wGHZYhQM9m-bKGQzlNdQvs

Jan Hus – prezentace, výpisky na online hodině

Vláda Václava IV

Přírodověda

Třídění živých organismů

https://www.skolajirice.cz/assets/File.ashxid_org=100186&id_dokumenty=12http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%205.ro%C4%8Dn%C3%ADk/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%BEiv%C3%BDch%20organism%C5%AF%20-%201.%C4%8D%C3%A1st.pdfhttp://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%205.ro%C4%8Dn%C3%ADk/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%BEiv%C3%BDch%20organism%C5%AF%20-%202.%C4%8D%C3%A1st.pdf

UČ S. 48 – 51

VL – Evropa – (úvod) sjednocující se světadíl, EU

http://www.zsmshornilibchava.cz/wpcontent/uploads/2013/12/VY_32_INOVACE_03_17_VL_5_r_EVROPA_POLOHA_A_POVRCH.pdf

https://player.slideplayer.cz/11/3364194/#https://slideplayer.cz/slide/307214/

UČ s. 43 – 45

Globus – s. aj. polokoule, rovník, rovnoběžky, poledníky, mapa světa barvy na mapě, značky, měřítko mapy

UČ: Vl – Putování po Evropě s. 3 – 5

DŮLEŽITÉ:

Organizátory, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky a se záštitou předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, byla vyhlášena tříetapová československá výtvarná přehlídka s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodenním životě dělali a dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší.

Děti ze základních škol mohou tvořit díla na zadání:

“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ” nebo “JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ“.

V souladu MŠMT a vzhledem tomu, že v průběhu distanční výuky jsou děti hodnoceny i z předmětů PV a VV, je tento úkol pro všechny povinný. Díla budou ohodnocena v soutěži i ve škole. Těšíme se na vydařené práce!

Termín odevzdání: 25. 2. 2021

Bližší informace najdete na e-mailových stránkách v příloze.

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Včelka – procvičování čtení – 5. ročník
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím