ZŠ MŠ Albrechtice

Aktuality

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí

„Když nevíš – naučíme tě, když nemůžeš – pomůžeme ti, když nechceš – nezvládneme to.“


ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Orlicí je integrovaným zařízením a jejími součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní výdejna. Poskytuje výchovu a vzdělávání pro děti a žáky od 3 do 11 let. Důležitá je pro nás spolupráce, vzájemná podpora, sdílení, důvěra, lidskost a profesionalita. Základní škola je venkovskou malotřídní školou pro 1. stupeň (1. – 5. ročník), která poskytuje základní vzdělávání pro žáky ve věku od šesti do jedenácti let. Má vypracovaný svůj ŠVP (školní vzdělávací program) „SPOLU“, v jehož názvu má každé písmenko svůj význam S – spolupráce, P – přátelství, O – otevřenost, L – lidskost, U – úcta.


Školní družina je místem pro společné setkávání. Charakteristikou je častý pobyt venku na čerstvém vzduchu, každodenní kontakt s přírodou, s důrazem na udržitelný rozvoj. Komunikujeme zde respektujícím přístupem. Zaměřujeme se na naši vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti, které už máme a zároveň hledáme a rozvíjíme naše zájmy. Máme zodpovědnost za sebe a za své jednání, za schopnost komunikovat a sdílet, máme respekt k přírodě a k ostatním lidem.


Mateřská škola v Albrechticích nad Orlicí je součástí základní školy. Je rozdělena na 2 třídy: Motýlci-předškoláci (5 – 7 let); Berušky-nejmladší děti(3 – 5 let). V MŠ pracujeme podle ŠVP – „Objevujeme svět“. Výhodou naší MŠ je příjemné rodinné prostředí. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, respektu, toleranci a úctě. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému a záleží nám na tom, aby se všichni cítili spokojeně a bezpečně. Hledáme v každém to nejlepší a snažíme se o podporu tam, kde jí je potřeba. Úzce spolupracujeme se základní školou, pořádáme společné akce, děti lépe poznají prostředí základní školy a tak přechod do 1. třídy ZŠ lépe zvládají.


Prioritou všech zaměstnanců ZŠ a MŠ je dát dětem základy kvalitního vzdělání a zajistit bezpečné prostředí plné důvěry, lásky a porozumění. Nejvíce je kladen důraz na spokojenost a vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci, rodiči a především mezi dětmi. Zaměřujeme se na základy etické výchovy, která si klade za cíl zaměřit se na zdravé sebevědomí u dětí a učit se vzájemné ohleduplnosti, otevřené komunikaci, naslouchání, toleranci, úctě a respektu.


Mgr. Simona Baláčková a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím