Plán výuky - od 5.6. do 9.6. Plán výukyod 5.6. do 9.6.

Český jazyk

Ve čtvrtek 8.6. píšeme test z učiva celého roku

Opakujeme učivo 2.ročníku

Procvičujeme:

1) slova se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

2) párové souhlásky na konci a uvnitř slov s odůvodněním jejich pravopisu např. lev – řekneme si hodně lvů, slyšíme tam v, proto tam napíšeme v

3) dy, ty, ny, di, ti, ni

4) tvrdé slabiky, měkké slabiky

Odůvodňujeme takto: kniha – ni je měkká slabika, proto napíšeme měkké krátké i

nohy – hy je tvrdá slabika, proto napíšeme tvrdé krátké y

5) psaní u,ú,ů

Odůvodňujeme takto: úl – dlouhé ú je na začátku slova, proto tam napíšeme ú s čárkou

dům – dlouhé ů je uvnitř slova, proto tam napíšeme ů s kroužkem

dolů – dlouhé ů je na konci slova proto tam napíšeme ů s kroužkem

uzel – slyšíme tam krátké u, proto tam napíšeme u

6) krátké, dlouhé samohlásky

7) velké písmeno na začátku věty

8) znaménko ., !, ? na konci věty

9) velké písmeno u jmen vlastních a místních

Doporučuji před psaním procvičit tělo, protáhnout, uvolnit, zazpívat si. Děti znají básničku, která jim pomáhá připomenout, jak ruku uvolnit, jak sedět, aby se cítily pohodlně.

Učebnice str. 90, 91

Pracovní sešit str. 32, 33, 34, 35

Putování se sluníčkem. Na otázky budou děti písemně odpovídat celou větou!!!

Učíme se pomocí tohoto sešitu přepisu, čtení s porozuměním, pečlivosti, kontrole napsaného textu a sbíráme sluníčka jako platidlo do třídního obchodu, který otevřeme na konci školního roku.

Píšeme diktáty krátkých vět. Pokud Vašemu dítěti diktát nejde a Vy ho chcete podpořit, můžete mu jednou nebo dvakrát týdně nadiktovat 4 až 5 krátkých vět. Chcete – li vědět víc, neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Petra Ptáčková

Čtení

Doporučuji 10 – 15 min denně číst. Hlasitě. Knížku, která bude Vaše dítě bavit.

Matematika

V pátek 9.6. píšeme test z učiva 2.ročníku

Opakujeme učivo 2. ročníku

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100

Procvičujeme násobilku 2,3,4,5

Početnice 3 str. 59, 60, 61, 62, 63

Minutovky 2

Příklady na násobení a dělení 2,3,4,5 pilujeme ve škole. Polovině dětí to jde, druhá potřebuje Vaši pomoc. Na vypočítání jednoho příkladu maximálně 10 sekund.

Mgr. Petra Ptáčková

Anglický jazyk

Učíme se: My favourite things

Procvičení a učení se formou hry a písničky.

Prvouka

Ve středu 7.6. budeme psát opakovací test s tématem Jaro – to znamená, aby věděli jaké měsíce patří k jaru, co se děje s přírodou a se zvířaty na jaře. Aby věděli dvě rostliny , které můžeme vidět kvést na jaře. Uvést dva naše stálé ptáky a dva naše ptáky stěhovavé.

A pak ,aby znali hospodářská zvířata a zvířecí rodiny – např. samec býk, samice – kráva, mládě – tele. A co nám některá hospodářská zvířata poskytují – např. kráva – mléko.

S žáky vše v úterý projdu ve škole a procvičíme to, aby na test byli připraveni.

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Pro domácí procvičování je také možné použít výukové programy www.didakta.cz – přístupové kódy:

  • Login: crna295@didakta.cz
  • Heslo: PQMQ
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím