Projekty

Dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje:

Rozvoj podmínek pro vzdělání - Inovace ve vzdělávání 20SMVU1

Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení - Polytechnická výchova a vzdělání 20SMVU-0018

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení - Polytechnická výchova a vzdělání 20SMVU-0018

Celková částka poskytnuté dotace: 36000 Kč
Zahájení projektu 01. 08. 2020, ukončení 31. 07. 2021


Projekt je zaměřen na zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky.

Dotace z dotačního fondu Královohradeckého Kraje - web - polytechnická v. a v.

Etická výchova ve školách 20SMV06

Dotační titul Královehradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách - Etika prožitkem 20SMV06-0002

Celková částka poskytnuté dotace: 32000 Kč
Zahájení projektu 01. 08. 2020, ukončení 31. 07. 2021


Projekt je zaměřen na podporu projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Dotace z dotačního fondu Královohradeckého Kraje - web - etika
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím