Plán výuky - od 10.6. do 14.6. Plán výukyod 10.6. do 14.6.

pondělí 10. 6. – Vzpoura úrazům (preventivní program)

Český jazyk

– čtení slov a vět s porozuměním, spojování slov s obrázky

– doplňování chybějících slov do textu

– obrázkové rébusy, hádanky

– ověřování pravdivosti věty pod textem, práce s chybou

– procvičování psaní písmen hůlkovým/ vázaným písmem (diktát písmen do sešitu, opis z tabule do sešitu, přepis, autodiktát, skládání slov)

– písmenkové přesmyčky – skládání písmen do slov, hledání významu; čtyřsměrky

– grafomotorické cviky na uvolňování ruky

– nácvik psaní písmen, slabik, slov a vět písmem vázaným

– psaní a rozlišení písmen malých/ velkých v písmu vázaném

– práce s pracovními listy

Školák Pepa 2: s. 84 – 92

Písanka 3: s. 32 – 40

Pracovní listy: obrázkové čtení, popis obrázku

Matematika

– počítání do 20, grafické znázornění

– orientace na číselné ose

– porovnávání čísel, znaménka rovnosti

– rozklad čísel

– matematičtí „hadi“ – sčítání a odečítání více sčítanců a menšitelů

– orientace v čase

– slovní úlohy, vyvození příkladu ze slovní úlohy, porozumění zadání slovní úlohy, ověření správnosti
tvrzení, formulace odpovědi na otázku slovní úlohy celou větou

– práce s papírovými mincemi, finanční gramotnost

– práce s papírovými hodinami

– práce s pracovními listy

Matýskova matematika 3. díl: s. 54 – 60

Procvičujeme s Matýskem 2: s. 40 – 44

Prvouka

V létě
– prázdniny (dopis, pohlednice z prázdnin)
– příroda a počasí v létě
– proměna přírody v letním období (ekosystémy: zahrada, les, rybník)


K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím