Plán výuky - od 22.2. do 26.2. Plán výukyod 22.2. do 26.2.

Český jazyk

Pondělí

Opakování čtení slov a vět Sl. str. 46, Slabikář str. 47 – čtení slov,

text výlet

písanka 3 str. 6

Dú – písanka str.6 dokončit

Úterý

Slabikář- str. 48 písmeno C, c- slabiky, slova

práce na interaktivní tabuli

opis a přepis slov -písankový sešit

Středa

Slabikář str. 49, čtení s porozuměním

diktát slov – sešit

písanka str. 7

Čtvrtek

Slabikář str. 50 – Výlet do mlýna

příběhy z Večerníčků, ilustrace

písanka str. 8

Dú písanka str. 8- dokončit

Pátek

Slabikář str.51, čtení slov s předložkou

Matematika

Pondělí

opakování- slovní úlohy a příklady na interaktivní tabuli

počítání s penězi, příklady na sčítání a odčítání do 8,

hry a soutěže s počítáním

PS str. 14

Úterý

Číslice 8 – psaní číslice – do sešitu, interaktivní tabule -slovní úlohy

Dú ze zelené učebnice opsat a vypočítat 6 příkladů z rámečku nahoře

– str. 67

Středa

sčítání a odčítání do 8, zelená učebnice str. 65

PS str. 15

Čtvrtek

číselné řady, kartičky, obrázkové slovní úlohy,

PS str. 16

Pátek

učebnice str. 66 – slovní úlohy

Prvouka

projekt Kočičí zahrada- preventivní program proti nežádoucímu chování,

k podpoře asertivního chování a toleranci 2. lekce

projekt Zdravé zuby

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Včelka – procvičování čtení – 1. ročník
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím