Plán výuky - od 5.12. do 9.12. Plán výukyod 5.12. do 9.12.

Téma měsíce prosince = VÁNOCE

5. 12. – Mikuláš ve škole

6. 12. – divadlo Čert a Káča

7. 12. – plavecký výcvik RK (sraz 6.50 hod.)

7. 12. – Kavárna pro rodiče a beseda s panem prof. Háblem

Český jazyk

Vyvození písmene R

Psaní hůlkového O, S, A, M, E, L, I, U, P, J, T, D, Y, R

Čtení slabiky z probraných písmen (nové slabiky RA, RE, RY, RO, RU)

Čtení slov ze známých slabik (dvouslabičná slova s otevřenými slabikami, jednoslabičná slova), čtení s porozuměním, četba prvních vět

Tečka na konci věty, otazník, vykřičník – víme, co znaménka znamenají, píšeme je

Nácvik psaní písmen a číslic (písmeno R), psaní slabik a slov

Skládání slabik a slov z písmen na koberec podle diktátu, skládání slov z daných písmen

Diktát a opis do sešitu – slabiky, slova

Pozorný poslech četby (Vánoční pohádky), vyprávění o slyšeném, rozšiřování slovní zásoby

Recitace vánočních básniček, vánoční zvyky, úkoly z adventního kalendáře

Čtyřsměrka

Školák Pepa 1 – s. 50 – 54, čtenářská tabulka s. 55

Pepovinky – s. 30, 31

Písanka 1 – s. 16, 17

Písmenkové příběhy – Y, R

Písanka 2 – s. 1, 2

Mikulášské pracovní listy

Matematika

Počítání do šesti, početní soubor do šesti

Porovnávání čísel, znaménka, řešení rovnosti

Zápis příkladů na tabulku a do sešitu, tvorba příkladů, sčítání a odečítání do šesti

Opis příkladů, diktát příkladů

Práce s papírovými mincemi, hra na obchod, počítání „jednokorun“, dvoukorun, pětikorun

Orientace v tabulce, „bingo“

Matematické hry – Horolezec, Kompot, Plácačky

Psaní číslice 6

Slovní úlohy – vyvození příkladu ze slyšené slovní úlohy, zápis příkladu

Živé počítání s. 40 – 42

Prvouka

Mikuláš, mikulášská tradice

Moje rodina o Vánocích

Doporučené odkazy na procvičování učiva

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím