Plán výuky - od 27.3. do 31.3. Plán výukyod 27.3. do 31.3.

Téma měsíce března = HMYZ

pondělí 27. 3. Vynášení Morany, vítání Vesny

Český jazyk

Čtení s porozuměním – četba nahlas i potichu, kontrolní otázky, vymýšlení nadpisu textu, vyprávění o přečteném

Tvrdé a měkké slabiky (DI, TI, NI, DY, TY, NY) – rozpoznání sluchem, četba, psaní, doplňování slabik do neúplných slov

Psaní slov a vět hůlkovým i psacím písmem do sešitu a na tabulku

Psaní psacího I, U, h dbaní na úhlednost a vázanost písma, trénink spojování jednotlivých písmen

Diktát, opis a přepis do sešitu, autodiktát – slova, věty (u přepisu slova)

Skládání slov na koberec, vyťukávání slov na papírovou klávesnici

Osmisměrka, křížovka, rébusy

Komunitní kruh, naslouchání ostatním, komunikace ve skupině

Školák Pepa 2 – s. 31 – 37

Písanka 2 s. 42 – 46

Matematika

Počítání do deseti (sčítání i odečítání) – opakování

Příprava na počítání ve druhé desítce, vyvození číslic 11 – 15, jejich čtení a psaní

Matematický král

Zápis příkladů na tabulku a do sešitu, tvorba příkladů, sčítání a odečítání do desíti

Opis příkladů, diktát příkladů

Osová souměrnost, dokreslování obrázků podle osy souměrnosti

Práce s papírovými mincemi, hra na obchod, počítání „jednokorun“, dvoukorun, pětikorun, desetikorun, vracení mincí

Slovní úlohy – vyvození příkladu ze slyšené slovní úlohy, zápis příkladu, tvorba slovní úlohy podle obrázku

Geometrie – opakování rovinných útvarů, seznámení s pojmy koule, válec, kvádr, krychle

Prvouka

Režim dne, čas, části dne

Příprava na určování času na hodinách

Doporučené odkazy na procvičování učiva

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím