Dokumenty ZŠ a MŠ

Základní škola

Roční plán činností ZŠ ve školním roce 2023-2024
Školní řád ZŠ - 2021-2022
Dodatek ke školnímu řádu 1. 9. 2023
Roční plán činností ZŠ ve školním roce 2022-2023
Znovuotevření ZŠ od 25. 5. 2020
Roční plán činností ZŠ ve školním roce 2021-2022
Plán činností ZŠ ve školním roce 2020-2021
Plán činností ZŠ ve školním roce 2019-2020
Omluvení budoucí nepřítomnosti žáka
Žádost o uvolnění na dobu delší než 2 dny
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o ošetřovné pro děti do 10 let
Výroční zpráva - 2022-2023
Výroční zpráva - 2021-2022
Výroční zpráva - 2020-2021
Výroční zpráva - 2019-2020
Výroční zpráva - souhrn foto - 2018-2019
Výroční zpráva - 2018-2019
Školní vzdělávací program ZŠ
Inzerát

Mateřská škola

Školní řád MŠ
Zpráva o činnosti MŠ 2022-2023
Zpráva o činnosti MŠ 2021-2022
Zpráva o činnosti MŠ 2020-2021
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání
Důležité informace pro rodiče
Režim dne MŠ třídy Beruška a Motýlek
Plán akcí MŠ na školní rok 2023-2024
Plán akcí MŠ na školní rok 2022-2023
ŠVP "Objevujeme svět" od 1. 9. 2023
Desatero pro rodiče
Pověření k převzetí dítěte z MŠ
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2024-2025
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023-2024
Stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváni na školní rok 2022 - 2023
Dodatek ke směrnici Poskytování úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
Směrnice k poskytování úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
Směrnice pro poskytování informací
Žádost o informace - poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Vzor žádosti o poskytování informací
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Informace spojené s Covid-19

MŠMT-Informace k mimořádnému volnu a přechodu na distanční výuku
Testování od 03.01.2022-informace pro rodiče z MŠMT
Karanténa v ZŠ pro 1. - 3. ročník
Testování žáků 22. a 29. 11. 2021
Provoz ZŠ a důležité informace pro školní rok 2021
Pokyny k provozu MŠ pro období školního roku roku 2021-2022

Soubor doporučení od MŠMT ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke COVID- 19, provoz a testování

MŠMT- manuál k provozu škol-provoz a testování 9.2021
Mimořádné opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 04.2021
Testování žáků ve školách
Testování - leták pro rodiče
Testování ve škole - LEPU test
Ochrana dýchacích cest od 12. 4. 2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021
Fáze otevírání škol a režimová opatření
Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole
Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2. do 21.3.2021
Informace pro rodiče po dobu uzavření MŠ a ZŠ
Doporučení ohledně onemocnění COVID-19
Jak snížit riziko nakažení koronavirem
Mimořádné opatření - MZ ČR
Metodika MŠMT - ochrana zdraví ZŠ
ČSSZ - podmínky pro ošetřovné
Rozhodnutí zřizovatele ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
Vyjádření ředitelky školy k nařízení MZ ČR - ZŠ a MŠ
Karanténní opatření pro občany ČR - MZ ČR
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím