Plán výuky - od 10.6. do 14.6. Plán výukyod 10.6. do 14.6.

pondělí 10. 6. – Vzpoura úrazům (preventivní program)

Český jazyk – 3. ročník

ČJ – MLUVNICE a SLOH – vyučující: Mgr. Simona Baláčková

  • PO, ÚT, ČT – Jazyková výuka (mluvnice) + sloh
  • ST – čtení ( čítanka )
  • – čtenářská dílna (vlastní kniha)

Pomůcky na ČJ – tabulka + fix, velká a malá fólie, kartičky – i/y
– učebnice, velký pracovní sešit, ČJŠ – školní sešit, ČJD – domácí
Vysvětlivky: PS – velký pracovní sešit; – učebnice; PL – pracovní list

Přehled učiva – 3. ročníkČERVEN 2024

1) Shrnutí učiva – 3. ročník

2) Mluvnické kategorie – 1. PJM pád, číslo, rod+ 5. SLOVESA – určování – osoba, číslo, čas

3) Shrnutí učiva – SLOVNÍ DRUHY a VYJMENOVANÁ SLOVA – procvičování, opakování

4) Opis, přepis, diktát – věty

5. Sloh – Práce s počítačem – UČ – str. 113 – 115

POSTUP PŘI ODŮVODŇOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV (VS):
1. Je to VS, proto napíšeme – y/ý
2. Je to slovo příbuzné (PS) k …….., proto napíšeme – y/ý
3. Není to VS ani PS, proto napíšeme – i/í

ODKAZY NA UČEBNICI A PRAC. SEŠIT VELKÝ:

Učebnice (UČ) -104 – 105; 116 – 117
Pracovní sešit (PS – velký) – str. 67 – 69; 74 – 76 + pracovní listy (PL)

Závěrečné opakování – opakování 3. ročníku (PS – str. 74 – 75)

Diktát – diktát vět – 5 – 8 (děti si mohou doma zkoušet)


PROSBA – Před psaním vždy provádět uvolnění ruky (někteří křečovitě drží tužku a pak jim dělá problémy rychlejší diktování slov). Dále je potřeba zaměřit se na krátké opisy (z psacího písma) a přepisy (z tiskacího písma), aby si děti samy důsledně zkontrolovaly (háčky, čárky, vynechaná písmena atd.). PROSÍM o spolupráci rodiče, děkuji.

DOMÁCÍ ÚKOLY (DÚ z ČJ – mluvnice budou vždy v PO a ve ČTV)

Pondělí (10. 06. 2024) PS – str. 68/cv. 3, 4

Čtvrtek (13. 06. 2024) PS – str. 69/cv. 3, 4

Prosím, nedělejte úkoly ze čtvrtka dříve, nejdříve musíme učivo společně probrat. Děkuji za pochopení.

WEB odkazy k procvičování:

skolakov.eu
www.pripravy.estranky.cz
www.rysava.websnadno.cz
www.onlinecviceni.cz
www.vseved.upol.cz

ČJ – ČTENÍMgr. Petra Ptáčková, Bc. Jana Bahníková

Každý pátek mají děti čtenářskou dílnu. Na tuto dílnu je prosím potřeba nosit knihu, kterou mají zrovna rozečtenou. Bez této knihy nemůžou v hodinách čtenářské dílny plnohodnotně pracovat. Dále jsem s dětmi domluvená, že budou alespoň jednou za dva měsíce prezentovat přečtenou knihu, tj. do konce října je potřeba dočíst knihu, zapsat si ji do čtenářského deníku a odprezentovat třídě (další potom do konce prosince atd.). Moc děkuji za spolupráci.
Bc. Jana Bahníková

Doporučuji minimálně 10 – 15 min denně číst. Hlasitě. Knížku, která bude Vaše dítě bavit. Petra Ptáčková

Matematika – vyučující Mgr. Petra Ptáčková, Mgr. Helena Kamenická

Násobení a dělení mimo rozsah násobilky. Sloučené početní operace bez závorek a se závorkami.

Učebnice Matýskova matematika 8. díl – str. 55 – 61

Pracovní sešit Procvičujeme s Matýskem – str. 41 – 44

Čísla stránek v pracovních sešitech jsou orientační. Někdy stihneme víc, někdy míň. V případě nepřítomnosti žáka se se mnou, prosím, domluvte přes pracovní email ptackova@zsmsalbrechtice.cz .

Anglický jazyk – vyučující Mgr. Petra Ptáčková

Toys.

Activity book 2. díl str. 50 – 53

Čísla stránek v pracovních sešitech jsou orientační. Někdy stihneme víc, někdy míň. V případě nepřítomnosti žáka se se mnou, prosím, domluvte přes pracovní email ptackova@zsmsalbrechtice.cz .

Prvouka – vyučující Mgr. Petra Ptáčková

Rozmanitost přírody – bezobratlí a obratlovci

Pracovní sešit 62 – 63

Čísla stránek v pracovních sešitech jsou orientační. Někdy stihneme víc, někdy míň. V případě nepřítomnosti žáka se se mnou, prosím, domluvte přes pracovní email ptackova@zsmsalbrechtice.cz .

Doporučené odkazy na procvičování učiva

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím