Plán výuky - od 22.2. do 26.2. Plán výukyod 22.2. do 26.2.

Český jazyk

1) Vyjmenovaná slova po P – chytáky, výjimky; příbuzná slova

2) VS po S – seznámení, řada VS – naučit zpaměti

  • doplň. i/í a y/ý a odůvodňování

3) VS po B, L, M, P – procvičování a doplňování i/í a y/ý

Slova příbuzná – společný význam a kořen slova

                 POSTUP při určování VS:

                 1. VS – vyjmenované slovo

                 2. Tvar VS – pády      

                 3. PS – příbuzné slovo                      

ODKAZY NA UČEBNICI A PRAC. SEŠIT VELKÝ:

Učebnice (UČ) – str. 48 – 51

Pracovní sešit (PS – velký) – str. 42 + 43

+ pracovní listy (vyjmenovaná slova)

Pětiminutovka – vyjmenovaná slova po M; doplňování i,í/y, ý

Domácí úkol: PO (22. 02.) – UČ – str. 48/ cv. 5

ČTV (25. 02.) UČ – str. 49/ cv. 8

Opakování (1. pololetí 3. ročník):

  • Věta, slovo, slabika, druhy vět, hlásky a jejich rozdělení;

     psaní i/í x y/ý; psaní u – ú – ů

  • Abeceda – velká a malá psací a tiskací písmena; řazení slov podle abecedy
  • Psaní správných tvarů slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • Párové souhlásky na konci a uprostřed slova
  • Význam slov – nadřazená, podřazená, souřadná; protikladná x souznačná; slova citově zabarvená, spisovná x nespisovná; slova příbuzná

Odkazy na procvičování učiva:

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/cesky-jazyk/ucivo

PÍSANKA

ČTENÍ – Jak se mají kamzíci – čítanka str. 92, Pán s píšťalkou – čítanka str. 100-101

Matematika

Čísla od 0 do 1000

PS – str. 46-50

Plány a mapky

PS – str. 55, 56, 59, 61

Domácí úkol:
ÚT- minutovky 31/61 a, b

PÁ- minutovky 31/62 (první dva řádky)

Anglický jazyk

Prvouka

V úterý 16. 2. si doneste pracovní sešity! Místo etické výchovy bude prvoukaNeživá příroda – voda, vzduch, UČ s. 29 – 31, PS s. 36 – 37

Pátek 19. 2. – Půda, teplo a světlo, vesmír, UČ s. 32 – 33, PS. s. 38 – 40

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Včelka – procvičování čtení – 3. ročník
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím