Plán výuky - od 23.11. do 27.11. Plán výukyod 23.11. do 27.11.

Český jazyk

1) Kořen slova – slova příbuzná; pády – tvary slova

STAVBA SLOVA

2) Vyjmenovaná slova po B – seznámení s řadou VS – naučit zpaměti

                 POSTUP při určování VS:

                 1. VS – vyjmenované slovo

                 2. Tvar VS – pády      

                 3. PS – příbuzné slovo                      

3) Přiřazování slov příbuzných k VS po B

– vyhledávání v textu VS po B

Shrnutí učiva: Věta jednoduchá x souvětí; určování slovesa a PJM

                           – spojování jednoduchých vět do souvětí (spojky)

Opakování:

  • Věta, slovo, slabika, druhy vět, hlásky a jejich rozdělení;

     psaní i/í x y/ý; psaní u – ú – ů

  • Abeceda – velká a malá psací a tiskací písmena; řazení slov podle abecedy
  • Psaní správných tvarů slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  • Párové souhlásky na konci a uprostřed slova
  • Význam slov – nadřazená, podřazená, souřadná; protikladná x souznačná; slova citově zabarvená, spisovná x nespisovná; slova příbuzná

Učebnice (UČ) – str. 31 – 34

Pracovní sešit (PS – velký) – str. 18; 28 – 32

+ pracovní listy (vyjmenovaná slova)

Pětiminutovka – opakování 2. ročník (opakování UČ – str. 4 – 26)

Domácí úkol: PO (23. 11.) – PS – str. 26/cv. 3, 4

+ vybarvit list s VS po B

                        ČT (26. 11.) – Uč – str. 33/cv. 3

Odkazy na procvičování učiva:

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/cesky-jazyk/ucivo

PÍSANKA – 1. díl – str. 18

ČTENÍ -40-Listopad, 41- Pár slov o stromech, 42- O posvícení, Listopad, 46- Vrabčák Pepík

Domácí úkol: Malíř pokojů- naučit zpaměti do pátka

Matematika

Geomtrické pojmy– Trojúhelník

  • PS strana 48, 49, 50

Procvičování násobilky

  • PS strana 56

Domácí úkol:
ÚT- Minutovky:

PÁ-Minutovky:

Anglický jazyk

– lekce č. 2 – Test v úterý

  • 3.lekce
  • – str. 14
  • PS- str. 14

Domácí úkol

Prvouka

Naše vlast – Česká republika – státní symboly

Praha – hlavní město ČR, poznávání historických památek, seznámení se s mapou hlavního města

Učebnice – str. 19 – 21

Pracovní sešit – str. 16 – 18;

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Včelka – procvičování čtení – 3. ročník
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím