Plán výuky - od 27.3. do 31.3. Plán výukyod 27.3. do 31.3.

Český jazyk

 • PO, ÚT, ČT – Jazyková výuka (mluvnice)
 • ST – psaní (písanka)
 • ČT – čtenářská dílna
 • – čtení (čítanka), sloh

  Pomůcky na ČJ – tabulka + fix, velká a malá fólie, kartičky – i/y
  – učebnice, velký pracovní sešit, ČJŠ – školní sešit, ČJD – domácí
  Vysvětlivky: PS – velký pracovní sešit; – učebnice; PL – pracovní list

ČJ – MLUVNICE – vyučující: Mgr. Simona Baláčková

Učivo – 3. ročník – šk. r. 2022/2023

1) Slovní druhy – Podstatná jména

2) Shrnutí učiva – VS – B – Z – procvičování, opakování

3) PC – www.skolakov.eu – kvízy, tajenky, hry, doplňovačky

4) Opis, přepis, diktát – písmena, slabiky, slova, věty

POSTUP PŘI ODŮVODŇOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV (VS):
1. Je to VS, proto napíšeme Y/Ý
2. Je to slovo příbuzné (PS) k …….., proto napíšeme Y/Ý
3. Není to VS ani PS, proto napíšeme I/Í

ODKAZY NA UČEBNICI A PRAC. SEŠIT VELKÝ:

Učebnice (UČ) – str. 70 – 75
Pracovní sešit (PS – velký) – str. 42 – 49 + pracovní listy (PL)

Pětiminutovka – list VS po B, L, M, P, S, V, Z – doplňování I/Í a Y/Ý

Diktát – trénovat opis (z psacího písma) a přepis /z tiskacího písma) + diktát slov 5 – 10 (děti si mohou doma zkoušet)

UPOZORNĚNÍ:
PROSBA – před psaním vždy provádět uvolnění ruky, někteří křečovitě drží tužku a pak jim dělá problémy psaní – děti znají různé cviky, vždy před psaním uvolňujeme. Dále je potřeba zaměřit se na krátké opisy a přepisy s důsledností, aby si děti po sobě zpětně zkontrolovaly (háčky, čárky, vynechaná písmena atd.). PROSÍM o spolupráci, děkuji.

POCHVALA: Mám velkou radost, protože mohu pochválit všechny děti na ČJ-ML ze 3. ročníku, protože udělaly velký posun ohledně opisu, přepisu – důsledněji kontrolují, mají minimum chyb a i úprava začíná být výborná, jen tak dál. Teď se zaměříme na diktáty, to bude náročnější, ale společně to zvládneme. Rodiče prosím o spolupráci doma – stačí nadiktovat 3 – 4 věty denně a postupně zrychlovat, děkuji.

DOMÁCÍ ÚKOLY (DÚ z ČJ – mluvnice budou vždy v PO a ve ČT)

Pondělí (27. 3. 2023) – PS – str. 48/ cv. 3, 4

Čtvrtek (30. 3. 2023) – UČ – str. 71/ cv. 6 – doplň a opiš 6 vět

 • vždy když se učíme VS, tak barevně označit (červeně i/í; modře y/ý,); při opakování VS již barevně neoznačujeme

Prosím, nedělejte úkoly ze čtvrtka dříve, nejdříve musíme učivo společně probrat. Děkuji za pochopení.

WEB odkazy k procvičování

skolakov.eu
www.pripravy.estranky.cz
www.rysava.websnadno.cz
www.onlinecviceni.cz
www.vseved.upol.cz

www.zsbcupice.cz

ČJ – ČTENÍvyučující Mgr. Petra Ptáčková

Doporučuji 10 – 15 min denně číst. Hlasitě. Knížku, která bude Vaše dítě bavit.

Matematika

Učíme se: Pamětné sčítání a odčítání do 1000

Opakujeme a procvičujeme: Písemné sčítání a odčítání ( pod sebou ) s přechodem desítky.

Udržujeme znalost: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 s přechodem přes základ ( 54 – 38 apod. ) Stálé opakování násobilky a pamětného sčítání a odčítání do 100

( příklady typu 56 + 9, 37 – 8, atd. ).

Početnice 3.díl str. 5/ 3,4 str. 6, 7

Matematické minutovky 2.díl str. 11, 12,13

Mgr. Petra Ptáčková

Anglický jazyk

Téma My body

Opakovací hodiny: My family. My face. Numbers. Colours. My school bag.

Učebnice str. 38,39

Pracovní sešit str. 38,39

Mgr. Petra Ptáčková

Hry, písničky.

Prvouka

V úterý 14. 3. budeme psát s orientace v krajině, děti mají pracovní list z kterého budeme psát ve svém sešitě, společně jsme si to prošli.

Probíráme Svět kolem nás – rozlišení co je živá a neživá příroda co do ní patří, co to jsou lidské výrobky a jak vznikají lidské výrobky – přírodnina, surovina a lidský výrobek – učebnice str. 25

Začneme probírat Zemi učebnice str. 27

Doporučené odkazy na procvičování učiva

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím