Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog

  DROGY - INFO

  Webová stránka sdělující informace o škodlivosti drog.
  www.drogy-info.cz

  ŠIKANA

  Stali jste se obětí šikany a potřebujete pomoci?
  Zavolejte zdarma na linku bezpečí - 116 111
  www.sikana.cz

  NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁNÍ

  Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
  www.nuv.cz

  KLINIKA ADIKTOLOGIE

  Adiktologie spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního výzkumného rámce zaměřeného na konkrétní problematiku rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, přičemž se snaží přinášet společnosti relevantní vědecké informace špičkové úrovně. 
  www.adiktologie.cz

  MINIMALIZACE ŠIKANY

  Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.
  minimalizacesikany.cz

  SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ

  Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem.
  www.sikana.org

  Videa E-bezpečí

  Videa-E-Bezpečí

  LINKA BEZPEČÍ

  Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
  www.linkabezpeci.cz

  ÚRAZY A OTRAVY U DĚTÍ A JEJICH PREVENCE

  Jsme nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Již více než 10 let se snažíme přispět ke zdravému životu našich dětí.
  detstvibezurazu.cz

  Ostatní užitečné webové stránky

  K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím