Školní poradenské pracoviště

  • Tato stránka se připravuje

DROGY - INFO

Webová stránka sdělující informace o škodlivosti drog.
www.drogy-info.cz

ŠIKANA

Stali jste se obětí šikany a potřebujete pomoci?
Zavolejte zdarma na linku bezpečí - 116 111
www.sikana.cz

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁNÍ

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
www.nuv.cz

KLINIKA ADIKTOLOGIE

Adiktologie spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního výzkumného rámce zaměřeného na konkrétní problematiku rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, přičemž se snaží přinášet společnosti relevantní vědecké informace špičkové úrovně. 
www.adiktologie.cz

MINIMALIZACE ŠIKANY

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.
minimalizacesikany.cz

SPOLEČENSTVÍ PROTI ŠIKANĚ

Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem.
www.sikana.org

Videa E-bezpečí

Videa-E-Bezpečí

LINKA BEZPEČÍ

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu.
www.linkabezpeci.cz

ÚRAZY A OTRAVY U DĚTÍ A JEJICH PREVENCE

Jsme nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost Dětství bez úrazů. Již více než 10 let se snažíme přispět ke zdravému životu našich dětí.
detstvibezurazu.cz

Ostatní užitečné webové stránky

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím