Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat ve školní družině, která je místem pro společné setkávání. Charakteristikou je častý pobyt venku na čerstvém vzduchu, každodenní kontakt s přírodou, s důrazem na udržitelný rozvoj. Komunikujeme zde respektujícím přístupem, jehož základním východiskem je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole a v mezilidských vztazích vůbec. Děti si mohou ve družině vybírat z aktuálních aktivit, a to jak pravidelných (kroužky), tak nepravidelných spojených s aktuálním děním ve škole (akce školy, kultura). K nejrůznějším činnostem využíváme školní zahradu, která nabízí prostor ke tvoření, hrám, sportům i zahradničení. V rámci odpolední družiny probíhají kroužky POHYB HROU (ÚT) a VESELÉ TVOŘENÍ (ČT) od 15 - 17hod.

Provoz školní družiny

Ranní družina

  • Po - od 6:30 - 7:30

Odpolední družina

  • Pondělí 12:00 - 16:15
  • Úterý 12:00 - 17:00
  • Středa 12:00 - 16:15
  • Čtvrtek 12:00 - 17:00
  • Pátek 12:00 - 16:00

Vychovatelky školní družiny

Martina Poláková

Mgr. Iva Konečná

Kontakty

  1. +420 494 370 314
  2. +420 771 274 505
  3. druzina@zsmsalbrechtice.cz

Dokumenty

Co potřebuje dítě ŠD
Kritéria pro přijetí do ŠD
Úplata za ŠD
Žádost o přijetí žáka do ŠD
Zápisní lístek ŠD
Pověření k převzetí žáka ŠD
Omluvenka ŠD
Odhlášení žáka ze ŠD
Roční tématický plán ŠD
Školní vzdělávací plán ŠD
Vnitřní řád ŠD
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím