Školní družina

Po skončení vyučování mají děti možnost pobývat ve školní družině, která je místem pro společné setkávání. Charakteristikou je častý pobyt venku na čerstvém vzduchu, každodenní kontakt s přírodou, s důrazem na udržitelný rozvoj. Komunikujeme zde respektujícím přístupem, jehož základním východiskem je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole a v mezilidských vztazích vůbec. Děti si mohou ve družině vybírat z aktuálních aktivit, a to jak pravidelných (kroužky), tak nepravidelných spojených s aktuálním děním ve škole (akce školy, kultura). K nejrůznějším činnostem využíváme školní zahradu, která nabízí prostor ke tvoření, hrám, sportům i zahradničení. V rámci odpolední družiny probíhají kroužky RODINKA (ÚT) a VÝLETNÍČEK (ČT) od 14 - 17hod.

Provoz školní družiny

Ranní družina

  • Po - od 6:30 - 7:30

Odpolední družina

  • Pondělí 12:00 - 16:00
  • Úterý 12:00 - 17:00
  • Středa 12:00 - 16:00
  • Čtvrtek 12:00 - 17:00
  • Pátek 12:00 - 16:00

Vychovatelky školní družiny

Bc. Kateřina Kroupová, DiS.

Denisa Jandová

Kontakty

Dokumenty

Co potřebuje dítě do ŠD
Kritéria pro přijetí žáka do ŠD
Úplata za ŠD
Žádost o příjetí žáka do ŠD
Zápisní lístek ŠD
Pověření k převzetí žáka ŠD
Omluvenka ŠD
Roční tématický plán ŠD
Školní vzdělávací plán ŠD
Vnitřní řád ŠD

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím