Plán výuky - od 22.2. do 26.2. Plán výukyod 22.2. do 26.2.

Český jazyk

PONDĚLÍ

1) Slovní druhy – procvičování, podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád

2)
Podstatná jména rodu mužského – přehled vzorů

Uč s. 82 – 83

DÚ: PS s. 50

Sloh -Spisovatelem_na_par_chvil_-_pl1-1-1

– čtení vypravování podle manuálu si připravte na online hodinu

na online hodině – recitace, konzultace k vybraným básním do recitační soutěže online – domluvení termínů

ÚTERÝ

DÚ: Podstatná jména rodu ženského – PÍSEŇ procvičování

STŘEDA

Podstatná jména rodu mužského – vzor PÁN

Uč s. 84 – 85

DÚ: PS s. 51

ČTVRTEK

Slovní druhy – procvičování, podstatná jména – rod, životnost a číslo

Podstatná jména rodu mužského – vzor HRAD

Uč s. 86 – 87

DÚ: PS s. 52  

PÁTEK

DÚ: PS s. 49

Matematika

PONDĚLÍ

Zaokroulování čísel na sta, tisíce, desetitisíce, statisíce

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

PS s. 48

DÚ: PS s. 49  

ÚTERÝ

DÚ: dodělat obvod (kdo nestihnul) do s. 47

STŘEDA

Jednotkový čtverec

PS s. 56 – 57

ČTVRTEK

Slovní úlohy o méně, o více, x méně, x více

PS s. 50

PÁTEK

DÚ: PS s. 51 – 52

Anglický jazyk

ST-Sunny day- procvičování slovíček

  • PS str. 28, 29

ČT- Pracovní list Sunny day

Vlastivěda

Husitské války učebnice str. 34-36

PS str. 17

http://www.zsnivnice.cz/media/2020/05/12_VLASTIV%C4%9ADA_4_PREZENTACE-HUSITSK%C3%89-V%C3%81LKY.pdf

video https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230042-jan-hus/video/?fbclid=IwAR0SKa8YzPP1gbkJdwcii1wGHZYhQM9m-bKGQzlNdQvs

Přírodověda

Třídění živých organismů

https://www.skolajirice.cz/assets/File.ashxid_org=100186&id_dokumenty=12http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%205.ro%C4%8Dn%C3%ADk/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%BEiv%C3%BDch%20organism%C5%AF%20-%201.%C4%8D%C3%A1st.pdf

http://www.zshrjesenik.cz/arch/v%C3%BDukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda%205.ro%C4%8Dn%C3%ADk/T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20%C5%BEiv%C3%BDch%20organism%C5%AF%20-%202.%C4%8D%C3%A1st.pdf

UČ S. 48 – 51

DŮLEŽITÉ:

Organizátory, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky a se záštitou předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Radka Vondráčka a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, byla vyhlášena tříetapová československá výtvarná přehlídka s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodenním životě dělali a dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší.

Děti ze základních škol mohou tvořit díla na zadání:

“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ” nebo “JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ“.

V souladu MŠMT a vzhledem tomu, že v průběhu distanční výuky jsou děti hodnoceny i z předmětů PV a VV, je tento úkol pro všechny povinný. Díla budou ohodnocena v soutěži i ve škole. Těšíme se na vydařené práce!

Termín odevzdání: 25. 2. 2021

Bližší informace najdete na e-mailových stránkách v příloze.

Včelka – procvičování čtení – 4. ročník

K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím