Projekt Proměny v naší škole při příležitosti výročí 430 let od narození Jana Amose Komenského, které bylo 28. 3. 2022.

Projektem Proměny v naší škole motivujeme žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt proměny zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, a to rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem projektu je aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí.

V den výročí narození J. A. Komenského byl prezentován náš projekt před komisí, která vyhodnotila jeho úspěšnost. Posuďte sami jak se nám společný projekt povedl.