SBĚR PAPÍRU

Sběr v termínu - 16. 10. 2023 - 31. 5. 2024

Pokud někdo z rodičů sbírá starý papír průběžně, lze jej nosit kdykoliv mimo výše uvedené termíny a ukládat ho do prostorů pro sběr papíru. 

Co sbíráme: letáky, časopisy, noviny – NE KARTONY A KRABICE

Místa, kam se nasbíraný papír může odevzdávat:

1. Sběrné suroviny - Hofrmetal s.r.o.  

  • ul. Vrchlického (za hřbitovem), Týniště nad Orlicí – na místě bude uložen sběrný arch, kde pracovník sběrných surovin zapíše jméno žáka, třídu a počet kg. Tento způsob sběru je pro nás velmi výhodný z hlediska dopravy, děkujeme každému, kdo papír sám do surovin odveze.

Otevřeno: úterý 12:00 – 17:00; sobota 8:00 – 12:00

2. Prostor pro ukládání sběrového papíru v ZŠ Albrechtice nad Orlicí  

  • sklep v ZŠ – od vchodových dveří ZŠ vlevo (hnědá dvířka) 

Sběr je nutné ukládat zvážený – lístek s hmotností děti předají třídním učitelkám, které zapíší hmotnost k příslušné třídě. Jakmile bude prostor pro ukládání sběru plný, bude zajištěn odvoz. Karton je za nejnižší cenu, proto prosíme raději nesbírat. Rodičům, kteří si dají tu práci a sběr do školy přinesou, patří náš velký dík. 

SBĚR POMERANČOVÉ A CITRÓNOVÉ KŮRY, SBĚR BYLIN 

  • odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

I. etapa – 01. 11. 2023 – 31. 03. 2024 (kůra)

II. etapa – 01. 03. 2024 – 31. 05. 2023 (byliny) – bude upřesněno na jaře

SBĚR DROBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, BATERIÍ, MONOČLÁNKŮ

  • odevzdávat do sběrných nádob v přízemí školy v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí (na chodbě u tělocvičny)

Sběr v termínu - 2. 10. 2023 – 15. 3. 2024

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL  

  • odevzdávat paní učitelce Bahníkové (2. ročník)
  • termín - 1. 12. 2023 – 31. 01. 2024

Všem rodičům moc děkujeme za podporu a spolupráci při sběru.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí