Vážení rodiče,
nástup 1. - 5. ročníku k prezenční výuce bude v pondělí 30. 11. 2020. Od této doby je
povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol a pro tyto žáky je prezenční výuka
povinná.
Časový plán nástupu do školy (výjimka je u sourozenců):

 • prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, doporučuje se organizovat
  příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
 1. ročník - 7,30h – 7,40h
 2. – 3. ročník - 7,40h – 7,50h
 3. – 5. ročník - 7,50h – 8,00h
  Stručné pokyny k provozu ZŠ:
  1) Je povolena osobní přítomnost žáků 1. - 5. ročníku.
  2) Každý ročník bude ve své třídě (I.tř. – 1.roč.; II.tř. – 2. – 3. roč.; III.tř. – 4. – 5. roč.).
  3) Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu od zač. šk. roku (1. a 2. ročník nebude spojen).
  4) Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  a ve školní družině. Počet roušek prosím přizpůsobte délce pobytu ve škole a ve ŠD a dále je
  potřeba mít pytlík na roušky použité. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele,
  je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena
  vzdálenost alespoň 2m od všech osob.
  5) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání; prozatím je zrušen kurz plavání,
  bruslení a lyžování. Zájmové kroužky zatím nebudou probíhat až do odvolání.
  6) Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor –
  v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací
  hodiny, popřípadě každých 30 minut.
  7) Je doporučeno zařazovat během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu (prosíme o teplejší
  oblečení pro děti do tříd i ven).– budeme upřednostňovat pobyt venku a vycházky.
  8) Obědy na prosinec si musí přihlásit každý žák sám (ve ŠV bude vždy jen jedna třída).
  9) Ranní družina bude od 6,30h – 7, 30h (bude zajištěn dohled a děti budou ve svých třídách).
  10) Odpolední ŠD – provoz bude od 12,00h - 16,30h (dle zájmu dětí - rozdělení do 2 skupin).
  11) Školní akce budou probíhat pouze ve škole a budou v kompetenci tř. učitelek.
  12) Momentálně probíhá výzva pro rodiče a děti do 14. 12. 2020 – „Potěšme seniory“ - přání
  a dárečky pro babičky a dědečkové do DD Albrechtice nad Orlicí – děkujeme za podporu.
  13) Bude omezený vstup do budov ZŠ, ŠD a ŠV – z důvodu ochrany zdraví dětí a všech
  zaměstnanců školy.
  V případě potřeby využívejte tel. čísla na jednotlivá zařízení nebo maily:
  ZŠ – 494/371 694; MŠ – 494/371 238; ŠD – 494/370 314 a ŠV – 494/372 564.
  E-mail: ZŠ - reditelka@zsmsalbrechtice.cz; MŠ - skolka@zsmsalbrechtice.cz;
  ŠD - druzina@zsmsalbrechtice.cz
  14) Hygienická opatření
 • Ve škole bude probíhat pravidelné mytí a dezinfekce rukou a dále dezinfekce používaných
  ploch (lavice, kliky apod.).
  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či

školské zařízení vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS)
a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území
příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření). V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-9 u zaměstnance
školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny
dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
Při zjištění výskytu covid-9 ve škole Vás budeme informovat a postupovat dle pokynů KHS.
15) Ředitelské volno bude dle původního plánu ve dnech – 21. – 22. 12. 2020.
16) Vánoční prázdniny – od 23. 12. 2020 do 03. 01. 2021.
Základní informace k průběhu výuky budou vždy ukládány do aktualit na web stránky školy
(doporučujeme přihlásit se k odběru) a zaslány mailem od tř. učitelek.
Těšíme se na Vaše děti a moc si vážíme Vaší spolupráce.
S pozdravem Simona Baláčková a kolektiv zaměstnanců