SBĚR PAPÍRU

Podzimní sběr v termínu - 17. 10. 2022 - 25. 11. 2022

Jarní sběr v termínu - 01. 03. 2023 - 15. 04. 2023

Pokud někdo z rodičů sbírá starý papír průběžně, lze jej nosit i v průběhu roku mimo výše uvedené termíny a ukládat ho do prostorů pro sběr papíru. 

Co sbíráme: letáky, časopisy, noviny

Místa, kam se nasbíraný papír může odevzdávat:

1. Sběrné suroviny - Hofrmetal s.r.o.  

– ul. Vrchlického (za hřbitovem), Týniště nad Orlicí - na místě bude uložen sběrný arch, kde pracovník sběrných surovin zapíše jméno žáka, třídu a počet kg. 

Otevřeno: úterý 12:00 – 17:00; sobota 8:00 – 12:00

2. Prostor pro ukládání sběrového papíru v ZŠ Albrechtice nad Orlicí  

– sklep v ZŠ - od vchodových dveří ZŠ vlevo (hnědá dvířka) 

Sběr je nutné ukládat zvážený – lístek s hmotností děti předají třídním učitelkám, které zapíší hmotnost k příslušné třídě. Jakmile bude prostor pro ukládání sběru plný, bude zajištěn kontejner k odvozu. Aktuálně získává škola cca 4 Kč za 1 kg doneseného sběru, což je historicky nejvyšší částka, co jsme dostávali. Karton je za nejnižší cenu, proto prosíme raději nesbírat. Rodičům, kteří si dají tu práci a sběr do školy přinesou, patří náš velký dík.

SBĚR POMERANČOVÉ A CITRÓNOVÉ KŮRY, SBĚR BYLIN 

- odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

  1. etapa – 01. 11. 2022 – 31. 01. 2023 (kůra)
  2. etapa – 01. 04. 2023 – 31. 05. 2023 (byliny)

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ

  • odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
  • termín - 17. 10. 2022 - 25. 11. 2022.

SBĚR OBJEMNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, BATERIÍ, MONOČLÁNKŮ

  • odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

Podzimní sběr  – 17. 10. 2022

Jarní sběr          – 13. 03. 2023

STARÝ MOBIL PRO REMOBIL  

  • odevzdávat třídním učitelkám v ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
  • termín - 14. 12. 2022 – 30. 01. 2023

Všem rodičům moc děkujeme za podporu a spolupráci při sběru.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí