Vážení rodiče, dne 16. 9. 2021 nás čeká velmi oblíbená taneční dílna - S country tancem do stodoly.... .   

Navštíví nás pan Míra Procházka vedoucí tanečního klubu Šumaváček. Jeho specializací jsou dětské country tance, ale věnuje se i organizaci a vedení tanečních kurzů pro dospělé.

Na naší škole proběhnou dvě hodiny - pro 1. - 3. třídu a pro 4.- 5. třídu.

Hodina je to vždy velmi energická, tancuje se po celý čas. Abychom vše zvládli bez problémů, prosíme rodiče o zajištění dostatečného množství pití na tento den. 

Předpokládaná cena je od 60,- do 70,- Kč dle počtu dětí.

Pokud by měl někdo zájem, chuť, může přijít v tradičním country oblečení, sukýnky, šatečky, košile, klobouky. Vše je vítáno - typické oblečení je součástí country stylu.