Nácvik čtení - procvičování sluchové analýzy a syntézy

Nácvik čtení - Procvičování sluchové analýzy a syntézy doma -

hry podporující rozvoj sluchové analýzy a syntézy

Cíl: nacvičit a zautomatizovat schopnost rozkládat a skládat (věty, slabiky, hlásky)

Rozklad: dospělý řekne slovo a dítě ve volném tempu říká hlásky, jak po sobě následují.

Skládání: obrácený postup

Zpočátku volíme slova jednodušší /slova typu máma, mele, píše/, později slova začínající na samohlásku /ovoce, Ivan/, následují slova se souhláskovými shluky /mléko,pilka/,slova postupně prodlužujeme, poslední nacvičujeme slova pro dítě málo známá, končíme slovy pro dítě neznámými.

Schopnost naučit se číst, psát a počítat závisí na správném rozvoji jednotlivých základních funkcí ve smyslovém vnímání (zrakové, sluchové), v motorice, v poznávacím procesu.

Ve sluchovém vnímání je důležitá funkce sluchové analýzy = rozkládání (významná pro nácvik čtení) a sluchové syntézy =  skládání (významná pro nácvik psaní). Rozklad slov na hlásky a naopak by měli žáci zvládnout v průběhu 1. ročníku základní školy.

Tuto tzv. sluchovou analýzu můžete procvičovat různými hříčkami, např.
- snažíte se společně (střídavě) vyjmenovat co nejvíce slov začínajících stejnou hláskou
- dáváte si navzájem úkol najít nějakou věc začínající určitou hláskou
- dáváte si hádanky jako např. "Začíná to na k, končí na a, a je to zvíře. Co je to?"

Také spojování hlásek do slabik můžete trénovat ještě dříve, než dítě čte písmena. Např. M+A=MA; některým dětem to jde hned, některé zezačátku mají problém vyslovit samohlásku bez "rázu", proto se jim se souhláskou nespojí. Můžete si zkusit dávat hádanky, kterou slabiku vyslovujete - bezhlasně. Jednotlivé samohlásky se dají ze rtů dobře rozeznat, pokud výslovnost přeháníme, na souhlásce se předem dohodnete. Až bude tichou slabiku předvádět dítě vám, lépe si uvědomí, že se dá slabika vyslovit celá najednou, bez rázu.

Pro budoucí plynulost čtení je důležité, aby se dítě učilo číst slova po slabikách, ne po jednotlivých písmenech. Tedy má-ma, nikoli m-á-m-a.

Nespěchejte na svého školáčka, lepší je, když čte pomalu, ale správně, než když se nutí do rychlosti a začne si slova domýšlet (většinou nesprávně).

Nenechte také dítě provozovat tzv. dvojí čtení (např. má-ma, máma); ať pokračuje stále dál a neopakuje slova přečtená po slabikách znova vcelku. To je velice nevýhodný návyk.

Nechávejte prvňáčka číst pouze texty přiměřené jeho věku a povídejte si s ním o tom, co přečetl. Hlavním cílem je přece porozumět přečtenému.

(http://www.hra-skolou.cz, http://www.pppcb.cz)


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564