Vzhledem k aktuální situaci covid-19 v naší ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí jsme nuceni učinit následující opatření.
.
Na základě nekontrolovaného šíření onemocnění covid-19 uzavíráme provoz mateřské školy po dobu 14 dní od 19. října do 1. listopadu 2020.
Toto opatření jsme učinili po domluvě se zřizovatelem obce a po domluvě s KHS Rychnov nad Kněžnou.

.

Budeme Vám i dětem zaslat nabídku činností, aktivit a pracovních listů (jako při uzavření MŠ na jaře 2020).
.
O dalším vývoji situace nebo aktuálních opatřeních budete včas informováni e-mailem.

Ošetřovné Vám bude vydáno na OÚ v Albrechticích nad Orlicí po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 371 425.

..

.

.

Školní rok 2020/2021

.

Provoz MŠ od 6:15 do 16:15. Třída Beruška - 6:15 - 16:15 a třída Motýlek 6:50 - 15:40.

.

Vzhledem ke stávající situaci covid-19 a v souvislosti s nařízením MŠMT jsme pro Vás připravili manuál a podrobné informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 - zákonní zástupci dítěte je obdrželi e-mailem.

.
.
Třída Beruška - třídní učitelky - Romana Švikruhová - svikruhova@zsmsace.cz
                                                 - Kateřina Klímová - klimova@zsmsace.cz
..

Třída Motýlek - třídní učitelky - Iva Pecháčková - pechackova@zsmsace.cz
                                               - Ivana Kubcová - kubcova@zsmsace.cz
..

V případě potřeby se obracejte na třídní učitelky nebo na vedoucí učitelku MŠ - číslo telefonu - MŠ - 494 371 238.
(E-mail neslouží k omlouvání dítěte, k odhlašování svačin a obědů).

..

.

                                  Konzultační hodiny

Tato doba je vyhrazena pro komunikaci s rodiči, kteří se dostaví  z jakéhokoliv důvodu do školy za účelem projednání průběhu vzdělávání, chování, objasnění nejrůznějších záležitostí týkajících se vzájemné spolupráce mezi rodinou a školou, mimo pevný termín třídních schůzek.

Mgr. Simona Baláčková, ředitelka školy - budou upřesněny.

Iva Pecháčková, vedoucí učitelka MŠ - každé úterý - 11:45 - 12:45.

.

Pokud Vám termín konzultačních hodin nevyhovuje, je možná individuální domluva předem.

.

 Rodiče, zajímejte se o prostředí školy, klima a vzdělávací aktivity! Těšíme se na setkání.

..

.

PŘIPRAVUJEME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

.

..

.

Žádáme rodiče, kteří vozí děti do MŠ a ZŠ, aby neparkovali ve vjezdu do školního dvora před branou. Brání tak vjezdu zásobování a přístup do školy tak není bezpečný.

V případě, že nebude tato žádost respektována, budeme nuceni situaci řešit dopravním označením.

.

Děkujeme za pochopení.                                          pracovníci ZŠ a MŠ

.

.

Informace pro rodiče po dobu uzavření MŠ

Rozhodnutí zřizovatele Základní školy a mateřské školy Albrechtice nad Orlicí

Mimořádné opatření MZ ČR

Vyjádření ředitelky školy k mimořádnému opatření MZ ČR

ČSSZ - podmínky pro ošetřovné

Žádost o ošetřovné pro děti do 10 let

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Doporučení ohledně koronaviru

Karanténní opatření

.

.

 

Pokud Vám termín konzultačních hodin nevyhovuje, je možná individuální domluva před

Žádáme rodiče, kteří vozí děti do MŠ a ZŠ, aby neparkovali ve vjezdu do školního dvora před branou. Brání tak vjezdu zásobování a přístup do školy tak není bezpečný.

V případě, že nebude tato žádost respektována, budeme nuceni situaci řešit dopravním označením.

Děkujeme za pochopení.                                          pracovníci ZŠ a MŠ

 

 

 

 

                        

                                            

 

                                                              

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564