Školní rok 2019 -2020

...

ZÁŘÍ

...

   • Slavnostní zahájení školního roku – MŠ Mot ve ŠD……  2. 9. 2019
   • Účast dětí na školním kole přespolního běhu ZŠ
   • Schůzka rodičů …………………    24. 9. 2019 - 15:00 - třída Beruška 
   • Schůzka rodičů …………………     8.10. 2019 - 15:00 - třída Motýlek                                                                   
   • Muzikoterapie ……………………………………………….  13. 9. 2019
   • Pohádka na spinkání – třída Motýlek …………………....   13. 9. 2019
   • Divadlo – Ve tři – prevence ZŠ (předškoláci)  …………    17. 9. 2019
   • Návštěva klinické logopedky – depistáž vad výslovnosti
   • Účast na vítání občánků na OÚ                                      
   • Logopedická pohádka – O ztraceném písmenu na R -     27. 9. 2019      
   • Příprava na Farmářské trhy                        

 

...

Žádáme rodiče, kteří vozí děti do MŠ a ZŠ, aby neparkovali ve vjezdu do školního dvora před branou. Brání tak vjezdu zásobování a přístup do školy tak není bezpečný.

V případě, že nebude tato žádost respektována, budeme nuceni situaci řešit dopravním označením.

Děkujeme za pochopení.                                          pracovníci ZŠ a MŠ

 

 

 

 

                        

                                            

 

                                                              

 

 

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564