TÝDENNÍ PLÁN - 17. 6. -21. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK: opakování učiva 2. roč. PS str. 36, 37

Písanka č. 2 str. 40

MATEMATIKA: -opakování a procvičování násobení a dělení č. 1 - 5, řešení slovních úloh, procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

PRVOUKA:Léto - PS str. 67 - 70

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564