Rozvrh hodin - 1. pol. šk.r. 2019 - 2020
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ ČJ TV TV PRV    
Ú ČJ M AJ M PRV    
S ČJ M AJ HV ČJ    
Č ČJ M ČJ PRV AJ    
ČJ M VV      

TÝDENNÍ PLÁN - 21. 10. - 25. 10. 2019 

ČESKÝ JAZYK: 1) Párové souhlásky na konci a uprostřed slova

                         2) Význam slov - nadřazená, podřazená, souřadná

OPAKOVÁNÍ: Věta, slovo, slabika, druhy vět, hlásky a jejich rozdělení; psaní u - ú - ů

                      Abeceda - velká a malá psací a tiskací písmena; řazení slov podle abecedy

                      Psaní spravných tvarů slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- str. 14 - 16; PS - str. 11 - 13; pracovní listy

Pětiminutovka - párové souhlásky na konci a uvnitř slova

Domácí úkol: PO - Uč - str. 15/cv. 15; ČTV - Uč - str. 15/cv. 16

Písanka str. 17, 18

 

MATEMATIKA:  - násobení a dělení č. 8 - PS str. 34 - 37, jednotky času, určování dgitálního času

domácí úkol (22. 10) - domácí sešti - přepsat příklady z lístečku, vypočítat

AGLICKÝ JAZYK:  lekce č. 3 - uč. a PS str. 14 - 16

PRVOUKA Naše obec-co víme o minulosti, město, venkov PS str. 13-15, uč. str. 13- 15, uč. str. 16- 17

                                             

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564