ROZVRH HODIN OD 25. 5. 2020

 

1.

2.

3.

4.

PONDĚLÍ

ČJ - JV

Prv.

M

AJ

ÚTERÝ

ČJ-JV

ČT/PS

M

VV

STŘEDA

ČJ-SLOH

AJ

M

ČTVRTEK

ČJ-JV

Prv

M

AJ

PÁTEK

ČJ-JV

ČT/PS

M

HV

 

                   Časový plán videohovorů ( od 25. 5. 2020)

Anglický jazyk 3 - pondělí 13 - 13,45hod.

Matematika 3 - úterý - 13 - 13,45hod.

Český jazyk 3 - úterý - 8,00 - 8,45h


Mgr. Jana Karásková

Mgr. Simona Baláčková

PLÁN - od 11. 3. 2020 až do odvolání

- doporučení bude průběžně doplňováno na web stránkách školy - ROČNÍKY; na Fcb Obce Albrechtice n. O. a třídní učitelky budou s Vámi v kontaktu přes maily; pracovní listy pro jednotlivé ročníky jsou v knihobudce před školou nebo jsou zasílány mailem

Webové odkazy na procvičování učiva:

Česká televize uvede projekt UčíTelka od 16. 3. pro žáky 1. stupně ZŠ - www.mediaguru. cz - ČT2 - od 9h - 11h - pro 1. stupeň

zsbcupice.cz/ pro žáky

skolakov.eu

www.rysava.websnadno.cz                                                                     

www.pripravy.estranky.cz

Včelka - procvičování čtení

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://vseved.upol.cz/cestina.phpprocvičování učiva ČJ

https://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci Vám dáváme možnost poskytnout dětem interaktivní učebnice firmy Nová škola pro domácí použití     s platností do 30. 9. 2020. Postup instalace a licenční cerifikáty najdete po kliknutí na odkaz: Nová škola

 

Pro domácí procvičování nabízíme portál Škola s nadhledem, který umožní vašim žákům zopakovat si všechny dosud získané znalosti. Součástí každého cvičení je i závěrečné vyhodnocení, kde žák získá zpětnou vazbu o tom, které učivo již zvládl a které je nutné ještě zopakovat.

Pro domácí procvičování je také možné použít výukové programy: www.didakta.cz  - přístupové kódy
Login: crna295@didakta.cz
Heslo: PQMQ

-aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

ke spouštění našich výukových materiálů  doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

Doporučená četba: - klikněte na odkaz

Plán učiva -  letní prázdniny

ČESKÝ JAZYK:

OPAKOVÁNÍ 3. ROČNÍKU:

1) Věta, slovo, slabika

2) Rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky - a jejich dělení

3) Abeceda - řazení podle abecedy

4) Psaní u - ú - ů

5) Shrnutí učiva - Vyjmenovaná slova po B - Z - umět řady zpaměti

- doplňování i/í a y/ý + odůvodňování – doporučuji krátké přepisy, diktát slov, vět

6) Shrnutí a opakování SLOVNÍ DRUHY (10) – definice + určování v textu

7) PJM – definice, určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod)

- určování mluvnických kategorií - pády - skloňování PJM (UČ - str. 75)

                                                     - číslo - J x MN (jednotné x množné)

                                                     - rod - M - mužský; Ž - ženský; S - střední

8) Slovesa - definice, vyhledávání v textu; zvratná slovesa + infinitiv

    Určování mluvnických kategorií:

    - osoba - já, ty, on, ona, ono (číslo jednotné)

                  - my, vy, oni, ony, ona (číslo množné)

    - číslo - jednotné x množné

    - čas - minulý, přítomný, budoucí

  Postup při odůvodňování VS:1. Je to VS (vyjmenované slovo), proto napíšeme y/ý

                                                           2. Je to PS (příbuzné slovo) ke slovu ........proto napíšeme y/ý

                                                           3. Není to VS ani PS proto napíšeme i/í

  Procvičování na internetu - www.rysava.websnadno.cz, skolakov.eu (děti znají)  + online učebnice a pracovní sešity

  1. Slovní druhy

  - http://www.kaminet.cz/ces/slova/0test.php

   2. Vyjmenovaná slova – procvičování

  http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/vyjmsouhrn.php

  Písanka - 2. díl - str. 28, 29

  ČTENÍ - Čítanka str. 164 - 166- přečtěte si článek, odpovězte na otázky pod ním.

  Stále platí, abyste nezapomínali číst vlastní knížku. Zapište si další knihu do Čtenářského deníku. Po návratu do školy si o přečtených knížkách budeme povídat.

  MATEMATIKA: 

  -násobení a dělení čísly s nulou, písemné sčítání a odčítání - opakování a procvičování

  - dělení se zbytekem - PS str. 58 , opakování str. 61

  - Minutovky str. 24, 30, 31

   

  Násobilku si můžete více procvičit  - např. skolakov.eu

  Na procvičování geometrie můžete využít výukový program od společnosti DIDAKTA - znáte ze školy - je to ta ikona se sovičkou -Geometrie 2.(Odkaz je v horní části této stránky)

  http://www.matyskova-matematika.cz/  - zde se můžete podívat na videa s postupem, jak počítat, rýsovat

  AGLICKÝ JAZYK:

  - lekce č. 12 - učebnice str. 56 - 59 - poslech na str. 56 - CD 2 stopa 35, poslech na str.58 - CD 2, stopa 36, 37, poslech na str. 59 - CD 2 - stopa 38, 39

  - opakování - PS str. 58 - 59 - písemně, str. 60 pouze ústně

   - abeceda, dny v týdnu, názvy měsíců - stále procvičovat, abyste nezapomněli

  - využijte youtube.com, jsou zde pěkná videa, písničky na procvičení učiva  - dny v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs                                                                               

  - měsíce v roce: https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI

  - abeceda https://www.youtube.com/watch?v=36IBDpTRVNE

  - možnost procvičování učiva na webových stránkách zsbcupice.cz/ pro žáky, https://matikaj.webnode. cz

  - V případě dalších dotazů, které se netýkají ČJ - jazykové výchovy, se můžete obrátit na adresu: karaskova@zsmsace.cz

    PRVOUKA: opakování a procvičování učiva

    


  Kontakt

  ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
  1.máje 48
  ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564