TÝDENNÍ PLÁN - 17. 6. - 21. 6. 2019 

Učíme se podle starého rozvrh:

TV - úterý, pátek

ČT/PS - pondělí, úterý, středa

Prv - pondělí, středa, čtvrtek

HV - čtvrtek

ČESKÝ JAZYK:  SHRNUTÍ UČIVA - OPAKOVÁNÍ

                             1) Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas sloves) + infinitiv, zvratná slovesa

                             2) PJM - určování mluvnických kategorií - pády - skloňování PJM

                                                                                                - číslo - J x MN

                                                                                                - rod - M - mužský; Ž - ženský; S - střední

                              3) Slovní druhy - shrnutí - poznávání v textu

                              4) Opakování - Vyjmenovaná slova po B –Z

                              - doplňování, odůvodňování a psaní i/í a y/ý (určování VS, jeho tvar (pády), PS)                      

 UČ - 89 - 95; PS - str. 74 - 76 + PS malý - Procvičujeme VS

Domácí úkol: není

Písanka č. 2 - str. 29 - 31

MATEMATIKA:  - opakování a procvičování učiva

AGLICKÝ JAZYK:  lekce č. 12 - uč a PS str. 56, 57, opakování učiva - uč. a PS str. 60 - 61

PRVOUKA: ČLOVĚK - shrnutí učiva + opakování

                    1) Člověk - lidské tělo a stavba těla, rozmnožování

                    2) Růst a vývoj jedince, orgánová soustava

UČ - str. 63 - 74; PS - str. 66 - 69

                   Albrechtice n. O.: Jak se žije v Albrechticích n. O. - Obecní úřad, hřiště, hřbitov, skládka

                                                   Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí;  webové stránky obce

                                          

                                             

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
1.máje 48
ZŠ:494 371 694 MŠ:494 371 238 ŠD,ŠJ: 494 372 564