Od pondělí 2. listopadu 2020 otevřeme MŠ v omezeném provozu – pouze ve třídě Beruška.

Platit budou stejná hygienická opatření jako v září 2020.

Děkujeme, že jste zvážili docházku Vašeho dítěte do MŠ v této nepředvídatelné situaci. 

Velice děkujeme těm rodičům, kteří nechali své dítě doma. Pro děti, které zůstávají doma budeme zasílat nabídku činností a pracovní listy.

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je vypracování pracovních listů povinné. Pracovní listy si můžete vyzvednout v knihobudce. Vždy následující pondělí odevzdejte podepsané pracovní listy dítěte, s datumem vypracování, do schránky školy – označené – MŠ – Motýlek. Budou založeny do portfolia dítěte.

Distanční výuka je pro děti s povinným předškolním vzděláváním od 01. 09. 2020 povinná.

 Zájmové aktivity – kroužky budou po dobu trvání spojení tříd, a vzhledem k mimořádným opatřením, zrušeny.

Podrobné informace jste obdrželi e-mailem.

Věříme, že toto opatření pomůže ochránit co nejvíce dětí a zaměstnanců z naší MŠ.

Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci.

Mgr. Simona Baláčková, ředitelka školy

Iva Pecháčková, vedoucí učitelka MŠ