Vážení rodiče, nástup 1. - 3. ročníku do školy bude ve středu 18. 11. 2020.

Základní informace k návratu dětí do školy Vám byly zaslány mailem a jsou i zde na web stránkách školy. V pondělí 16. 11. 2020 není ředitelské volno dle původního plánu na zač. šk. roku, výuka bude probíhat ještě distančně dle pokynů třídních učitelek.

17. 11. 2020 - státní svátek

Stručné pokyny k provozu ZŠ:

1) Je povolena osobní přítomnost žáků 1., 2. ročníku a pro naši školu i 3. ročníku

(2. – 3. ročník je zařazen do společné třídy na malotřídní škole, proto může nastoupit)

2) Každá třída bude samostatně v učebně a bude mít svůj rozvrh (předají třídní učitelky)

3) Distanční výuka je povinná pro 4. – 5. ročník a bude probíhat online Teams dle rozvrhu

4) Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

5) Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

6) Je doporučeno zařazovat během dne pobyt žáků na čerstvém vzduchu

7) Obědy od 18. 11. 2020 si musí přihlásit každý žák sám

8) Ranní družina prozatím nebude z důvodu spojení žáků z více tříd

9) Odpolední ŠD – prosíme o zvážení docházky – v případě nutnosti děti rozdělíme do 2 skupin, provoz bude pouze do 15.00 hod.

Moc se těšíme na Vaše děti a až zase rozjedeme normální režim.

S pozdravem Simona Baláčková