Plán výuky - od 27.3. do 31.3. Plán výukyod 27.3. do 31.3.

Český jazyk

Začínáme objevovat párové souhlásky na konci a uprostřed slov b-p, t-d, ť-ď, v-f, h-ch

Procvičujeme dy, ty, ny a di, ti, ni.

Opakujeme tvrdé slabiky, měkké slabiky, u,ú,ů

Pracovní listy, hry, skupinová práce, opisy, přepisy, diktát, tréninik sluchové a zrakové analýzy

( vyhledáváme v textu tvrdé a měkké slabiky, rozpoznáváme je sluchem )

Doplňujeme chybějící písmena, slabiky, slova, tím trénujeme pozorné a přesné čtení, porozumění přečtenému textu, sluch a následné čitelné zapsání chybějící části.

Děti jsou vedeny k pozornosti, pečlivosti, sebekontrole, zodpovědnosti, správnému držení psacího náčiní, zdravému sezení.

Procvičují krátké, dlouhé samohlásky, kdy píšeme u – ú – ů, velké písmeno na začátku věty. znaménko ., !, ? na konci věty, velké písmeno ve vlastním jméně, dělení slov na konci řádku, správné tvary písmen.

Doporučuji před psaním procvičit tělo, protáhnout, uvolnit, zazpívat si. Děti znají básničku, která jim pomáhá připomenout, jak ruku uvolnit, jak sedět, aby jim bylo pohodlně.

Učebnice str. 64, 65

Pracovní sešit 9,10,11,12

Putování se sluníčkem cvičení 15,16 Na otázky budou děti písemně odpovídat celou větou!!!

Učíme se pomocí tohoto sešitu přepisu, čtení s porozuměním, pečlivosti, kontrole napsaného textu a sbíráme sluníčka jako platidlo do třídního obchodu, který otevřeme na konci školního roku.

Začínáme psát diktáty krátkých vět. Pokud Vašemu dítěti diktát nejde a Vy ho chcete podpořit, můžete mu jednou nebo dvakrát týdně nadiktovat 4 až 5 krátkých vět. Chcete – li vědět víc, neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Petra Ptáčková

Čtení

Doporučuji 10 – 15 min denně číst. Hlasitě. Knížku, která bude Vaše dítě bavit.

Matematika

Sčítání a odčítání do 100

Procvičujeme a udržujeme znalost: Rozklad čísla na desítky a jednotky. Sčítání a odčítání celých desítek. Zaokrouhlování na desítky. Jednotky délky.

Početnice 3 str. 3, 4, 5

Matematické minutovky 2 str. 2, 3

Mgr. Petra Ptáčková

Anglický jazyk

Téma My body

Pracovní listy vlepené ve velkém sešitě A4. Procvičení a učení se formou hry a písničky.

Prvouka

Děláme lidské tělo – popis jednotlivých částí lidského těla ( hlava, krk, trup, horní a dolní končetiny ), lidské smysly a orgány , kterými je vnímáme. Popis jednoduchých zranění a jak je ošetřit. A jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem.

Doporučené odkazy na procvičování učiva

Pro domácí procvičování je také možné použít výukové programy www.didakta.cz – přístupové kódy:

  • Login: crna295@didakta.cz
  • Heslo: PQMQ
K poskytování služeb používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.Rozumím